İş Makinası Kullanım Yetki (Operatörlük) Belgesi sınavı 2 aşamda gerçekleşmektedir.

1- Teorik Sınav; Teorik sınavda İş Organizasyonu, İş Öncesi Hazırlık, Motor ve Elektrik  ve Makina Grup soruları (Kazıma Yükleme Grubu, Kaldırma Yükleme Grubu, Serme Sıkıştırma Grubu veya makinanın direk kendisi ile ilgili sorular) çıkmaktadır. 

Forklift, Mobil Vinç, Tavan Vinci, Personel ve Yük Yükseltici, Kule Vinç gibi makinaların sınavlardında Kursiyerlerin karşılacağı sorular.

İş Organizasyonu, İş Öncesi Hazırlık, Motor ve Elektrik ve Kaldırma Yükleme Soruları

Beko Loder, Ekskavatör, Loder, Grayder, Dozer, Zemin Delgi gibi makinaların sınavlardında Kursiyerlerin karşılacağı sorular.

İş Organizasyonu, İş Öncesi Hazırlık, Motor ve Elektrik ve Kazıma Yükleme Soruları

2- Uygulama Sınavı; Uygulama sınavında makinaya özel iş ve işlemler yaptırılmaktadır. 

 

İŞ ORGANİZASYONU SORULARI

 


1-     Operatörlük Belgesi alacak kursiyerlerden aranacak şart aşağıdakilerden hangisidir?

a)     Uzun boylu olmalı

b)    Sağlık yönünden uygun olmalı

c)     Üniversite mezunu olmalı

d)    Kilolu olmalı

 

2-     İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

a)     İş güvenliği,          

b)    İş              

c)     İşçi çalışması,     

d)    İşçi

 

3-     Aşağıdakilerden hangisi iş makinaları ile çalışmada operatörün davranışlarından kaynaklı riskler arasındadır?

a)     Güvenlik kurallarına uymak

b)    Kişisel koruyucu kullanmamak

c)     Teknik kurallara uymak

d)    Makinaları gereken hızda kullanmak

 

4-     İş Makinalarının tescil işlemleri hangi kurum tarafından yapılır (özel veya tüzel kişiye ait olanlar)?

a)     Trafik Tescil Şube Müdürlükleri’ nden

b)    Milli Savunma Bakanlığı’ ndan

c)     Büyük Şehir Belediyesi’ nden

d)    Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odaları’ ndan

 

5-     Bir iş yerinde çalışan iş makinesinin korna sesi nasıl olmalıdır?

a)     Havalı korna olmalı

b)    Hidrolik korna olmalı

c)     Korna sesleri hepsinde aynı olmalı

d)    İşyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı olmalıdır.

 

6-     Aşağıdakilerden hangisi, İş Kanununa göre operatörün görev ve sorumluluğu değildir?

a)     İş Organizasyonu yapma,

b)    Kendisinin ve diğerlerinin sağlığını koruyacak biçimde doğru kullanma

c)     Çalışma esnasında gördüğü tehlike ve riskleri bildirme

d)    İşbirliği ve katılım

 

7-     İş makinelerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

a)     Radyo 

b)    Görüntü cihazı 

c)     Yangın söndürme cihazı 

d)    Hoparlör

 

8-     Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

a)     Dokunma

b)    Yaya giremez

c)     Fotoğraf çekilmez

d)    Sigara içilmez

 

9-     Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

 

a)     Eldiven kullan

b)    Gözlük kullan

c)     İş ayakkabısı kullan

d)    Emniyet kemeri kullan

 

10-  Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)     Çalışana ücretsiz verilmelidir,

b)    Arızalı, hasarlı Kişisel Koruyucu Donanımlar kullanılmamalıdır,

c)     Hijyenik şartlarda muhafaza edilmelidir.

d)    Kişisel Koruyucu Donanımlar ortak kullanılmalıdır.

 

11-  Operatör yardımcısının (işaretçinin) görevi nedir?

a)     İş makinasını kullanmak

b)    İş makinesi operatörünü doğru ve planlı şekilde yönlendirmek

c)     Çevre temizliğini yapmak

d)    İş organizasyonu yapmak

 

12-  Bozulup kalan bir iş makinesini nasıl bırakırız?

a)     Olduğu gibi bırakırız

b)    Emniyet güvenlik tedbirleri alınarak reflektörle işaretleriz

c)     Kırmızı bez asarız

d)    Tamir etmeye çalışırız.

 

13-  Operatörlük Belgesi alacak kursiyerlerden aranacak şart aşağıdakilerden hangisidir?

a)Adına kayıtlı makine olmalıdır.

       b)19 yaşından gün almış olmalıdır.

       c)Herhangi mezuniyet şartı aranmamaktadır.

       d)“E” Sınıfı sürücü belgesi olmalıdır.

 

14-  İş Makinası kullanıcıların en çok dikkat etmesi gereken husus nedir?

a)     İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak

b)    Makine kapasitesine dikkat etmeden çalışmak,

c)     Gerekli kontrol ve bakımları yapmadan makine kullanmak

d)    Makineyi çok hızlı kullanmak

 

15-  İş makineleri çalışırken hangi TEHLİKELİ SAHALARDA özel tedbirler alınmalıdır.

a)     Görüşün iyi olduğu yerler

b)    Boyalı yerler

c)     Yeraltı enerji ve doğalgaz hatlarının olduğu yerler

d)    Tarım alanlarının olduğu yerler

 

16-  İş Makinalarının periyodik kontrolleri (muayeneleri) kim tarafından yapılır?

a)     Operatör tarafından,

b)    Firma sahibi tarafından,

c)     Tamirci tarafından,

d)    Yetkilendirilmiş Makine Mühendisi tarafından,

 

17-  Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği açısından koruyucu bir ekipman değildir?

a)     Takım çantası  

b)    Baret               

c)     Çizme, eldiven             

d)    İş gözlüğü

 

18-  Aşağıdakilerden hangisi;  İş makinesi operatörlerinin görev ve sorumluluğu değildir?

a)     İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.

b)    İş talimatını inceler.

c)     Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü yapar.

d)    Mekanik arızalarının tamiratını yapar,

 

19-  İş makinelerinde yangın söndürme cihazı nerede bulunur?

a)     Motorun yanında.                               

b)    Ataşmana bağlı olur.

c)     Operatörün hemen yanında olur.  

d)    Yangın söndürme cihazı bulunmaz.

 

20-  Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

 

a)     Su dökme

b)    İş makinası giremez

c)     İçilmez

d)    Ateşle yaklaşma

 

21-  Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

 

a)     Eldiven kullan

b)    Gözlük kullan

c)     İş ayakkabısı kullan

d)    Baret kullan

 

22-  İş makinası çalışma esnasında DUR sesi geldiği zaman ne yapılmalıdır?

a)     Çalışmaya devam etmeliyiz.

b)    İş bitiminde durmalıyız.

c)     Çalışmayı hemen durdurmalıyız.

d)    Duymazdan gelmeliyiz.

 

23-  Aşağıdakilerden hangisi saygısız ve tedbirsiz iş makinası kullanmaya örnektir?

a)     Hız kurallarına uyulması            

b)    Uyarı ve ikaz levhalarına uyulması

c)     Güvenlik ekipmanlarının kullanılması,                

d)    Diğer çalışanların tehlikeye sokulması

 

24-  İş makinesi operatörü iş bitiminde makineden inerken ne yapmalıdır?

a.     Park frenini çeker

b.    Kontağı kapatır

c.     Bindiği gibi basamakları kullanarak iner

d.    Hepsi doğru

 

25-  Ülkemizde operatörlük belgesini hangi kurumlar verir?

a)     Milli Eğitim Bakanlığı ve yetki alan kurumlar

b)    Ulaştırma Bakanlığı

c)     Denizcilik Müsteşarlığı

d)    İç İşleri Bakanlığı

 

26-  Aşağıdakilerden hangisi İş kazası nedenlerinden değildir?

a)     Eğitimli olmak

b)    İşi bilinçsiz yapmak     

c)     Kişisel koruyucu kullanmamak

d)    İş Makinesi koruyucularını kullanmamak

 

27-  Aşağıdakilerden hangisi İş Makinelerinde kaza sebeplerindendir?

a)     Makine emniyet sistemlerinin devre dışı bırakılması

b)                İş yeri ortamında gerekli önlemlerin alınmış olması

c)                 Makine emniyet sistemlerinin olması

d)                Makinenin bakımının yapılması

 

28-  İş Makinasını karayolunda (trafikte) kullanmak için hangi sınıf sürücü belgesine sahip olunmalıdır?

a)     “A2” sınıfı                    

b)    “B” sınıfı

c)     “E” sınıfı                      

d)    “G” sınıfı

 

29-  Reflektör veya yansıtıcı hangi hallerde kullanılır?

a)     Yolda normal giderken 

b)    Hiçbir zaman kullanılmaz

c)     Her zaman kullanılır

d)    Arıza durumunda diğer araçları uyarmak amacıyla kullanılır

 

30-  İş makinesi operatörü görüş alanının daraldığı durumlarda nasıl davranmalıdır.

a)     Operatör makinadan sarkarak görüş alanını genişletmelidir,

b)    Sürekli korna çalmalı, 

c)     Tahmini olarak hareket etmeli

d)    Operatör yardımcısı kullanmalıdır.

 

31-  İş makinelerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

a)     Klima

b)    İlkyardım çantası

c)      CD çalar

d)     Sunroof (açılır tavan)

 

32-  Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

 

a)     Düşme tehlikesi

b)    Elektrik tehlikesi

c)     Oksitleyici madde

d)    Aşındırıcı madde

 

33-  Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

 

a)     Eldiven kullan

b)    Gözlük kullan

c)     İş ayakkabısı kullan

d)    Emniyet kemeri kullan

 

 

34-  Operatör iş makinesinin park etmesi ile ilgili aşağıdakilerin hangisine dikkat etmelidir?

a)     İş makinesinin başından ayrılmamalıdır.

b)    İş makinesini yükte bırakılmamalıdır

c)      İş makinesini her yere bırakılabilir,

d)    İş makinesi fabrikadan uzak noktalara bırakılmalıdır.

 

35-  Operatör iş makinasını kullanırken aşağıdakilerin hangisine dikkat etmelidir?

a)     İş makinesinin hareketine

b)    İş makinesi ataşmanlarına

c)     İş makinası kapasitesine

d)                Hepsi doğrudur

 

36-  Operatör iş makinesi ile iş yapma anında bulunduğu yerde neye dikkat etmelidir?

a)     Alt yapı tesislerinin yerini iyi bilmelidir.

b)    Alt yapı tesislerini dikkate almadan iş yapılmalı

c)     Yalnız doğal gaz borusu dikkate alınır. 

d)    Yalnız su hattı dikkate alınır.

           

37-  “G” Sınıfı Sürücü Belgesi alabilmek için hangi belgeye sahip olunmalıdır alınmalıdır?

a)     İşyeri açma belgesi      

b)    Kalfalık belgesi

c)     Operatörlük belgesi     

d)    Ustalık belgesi

 

38-  İş makinesi ile iş yaparken, iş kazasının meydana gelmemesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)     Çalışma alanı trafiğe açık tutulur.

b)    Çalışma alanın etrafına uyarı işaretleri konulur.

c)     Makinalar birbirlerine çok yakın olmalıdır. 

d)    Operatör istediği gibi çalışır.

 

39-  Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında insan faktörü değildir?

a)     Sıcaklık ve nem                                  

b)    Dalgınlık, dikkatsizlik

c)     Eğitim ve bilgi eksikliği

d)    İlgisizlik, düzensizlik

           

40-  Operatörün eğitimli ve belgeli olmasının önemi nedir?

a)     Belgesi olmadan herkes operatör olabilir. 

b)    Eğitim almadan herkes operatör olabilir

c)     Eğitim gören operatör, araç kullanma tekniklerini iyi bilir 

d)    Eğitimli operatör verimli olamaz.

 

41-  Aşağıdakilerden hangisi İş makinelerin de bulunması gerekli geri vites sinyal sesinin özelliklerinden değildir?

a)     İşyerindeki makinelerin gürültüsünü bastıracak şiddette olacaktır.

b)    Diğer sinyal seslerinden farklı olacaktır.

c)     Kulağa hoş gelecek melodi de olacaktır.

d)    Aynı işyerinde çalışan çeşitli motorlu araçların sinyal sesleriyle aynı ton kullanılacaktır.

 

 

 

42-  İş makinası operatörü için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)     İş Makinası operatörü makinesinden sorumludur

b)    İş Makinası operatörü, kullandığı makinanın çalıştırma talimatlarını önceden okumuş ve anlamıştır

c)     İş Makinası operatörü, kullandığı makinanın kapasitesini ve yeteneklerini bilir

d)    Hepsi doğru

 

43-  Yangınla karşılaştığınızda aşağıdaki hangi güvenlik önlemini almanız gerekmez?

a)     Hemen yangın yerinden kaçınız.             

b)    İtfaiyeye telefon ediniz.

c)     Yangını çevrenizdekilere duyurunuz.       

d)    Telaşlanmayınız.

 

44-  Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

 

a)     Lazer ışını

b)    Asılı yük

c)     Patlayıcı madde

d)    Radyoaktif madde

 

45-  Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

 

a)     Eldiven kullan

b)    Gözlük kullan

c)     İş ayakkabısı kullan

d)    Emniyet kemeri kullan

 

46-  Makine ile tünel veya kapalı iş alanlarında çalışılırken, aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

a)     Su kaynağının olmasına

b)    Yeterli miktarda hava olup olmadığına

c)     Sıcaklık derecesine

d)    Manevra hareketinin kolaylığına

 

47-  İş makinesi kapalı mekanlarda çalıştırılırken dikkat edilmesi gereken husus nedir?

a)     Kapalı mekanlarda iş makinası kullanılmaz

b)    Zemin toprak olmalıdır.

c)     Çok iyi havalandırma olmalıdır

d)    Her türlü durumda çalışılabilir.

 

48-  Kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen olaya ne denir?

a)     Şans               

b)    Kaza

c)     Tesadüf                      

d)    Rastlantı

 

49-  İş Makinası ile aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a)     Kanal açmada kullanılır

b)    İnsan taşımada kullanılır

c)     Toprak yükleme kullanılır

d)    Beton kırmada kullanılır

 

50-  Karayolunda çalışacak iş makinesı için alınması gereken önlemlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)     Trafik polisinin görevlendirilmesi,

b)    İlgili kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması,

c)     Uyarı ve ikaz levhaları konulmalıdır.

d)    Yeterli aydınlatmanın yapılması,

 

51-  Operatör iş makinasına binerken kafasını kabine vurup yaralanmıştır. Bu tür kazaların olmaması için operatörün hangi Kişisel koruyucu Donanım kullanması gerekmektedir?

a)     Baret kullanmalıdır.                           

b)    Eldiven takmalıdır.

c)     Koruyucu gözlük kullanmalıdır.           

d)    İş önlüğü giymelidir.

 

52-  Aşağıdakilerden hangisi operatörün gözlerinin korunmasında kullanılan Kişisel Koruyucu Donanımdır?

a)     Kaynakçı maskesi, 

b)    Koruyucu gözlük,         

c)     Baret,             

d)    Eldiven,

 

53-  Aşağıdakilerden hangisi işlemin sonu anlamına gelir?

a)     http://www.operatorluksurucukursu.com/images/soru4a.png http://www.operatorluksurucukursu.com/images/soru4c.png        c)      

http://www.operatorluksurucukursu.com/images/soru4d.pnghttp://www.operatorluksurucukursu.com/images/soru4b.png                      

 

 

           

b)                                  d)

 

54-  İş makinesinin geri manevra hareketinde aşağıdaki uyarılardan hangisi olmalıdır?

a)     Operatör dikiz aynasından izlemeli 

b)    Korna çalmalı 

c)     Işık işaretlerin yanması

d)    Hepsi doğrudur.

 

55-  İş makinesinde çalışma anında en uygun iş kıyafeti nasıl olmalıdır?

a)     Giysi önemli değildir. 

b)    Normal tulum giyilmeli.  

c)     Ceket pantolon giyilmelidir.

d)    Baret,  Çelik burunlu Ayakkabı, İş elbisesi, Gözlük v.b. giyilmelidir

 

56-  Aşağıdaki işaretlerden hangisi KORUYUCU GÖZLÜĞÜ takınız anlamı taşımaktadır? 

 

       
   
 

 

 

 


a)                                         c)

 

 

       
   
 

 

 

 

 


b)                                       d)

57-  Aşağıdaki şekil ne anlama gelir?

kişisel koruyucular.jpg

a)     Aşırı yük kaldırma

b)    Elektrik panolarına dikkat et

c)     İş sahasına girme

d)    Kişisel Koruyucu Donanım kullan

 

58-  Aşağıdaki işaretlerden hangisi BARET takınız anlamı taşımaktadır?

 

 

       
   
 

 

 

 

 


a)                    c)         c)

 

 

 
 
 

 

 

 


b)                               d)

      

 

59-  Aşağıdaki işaretlerden hangisi KULAK KORUYUCUSU takınız anlamı taşımaktadır?

 

       
   
 

 

 

 

 


a)              c)              b)

 

 

       
 
   
 
 

 

 

 

 


b)           d)                d)

      

60-  Aşağıdaki işaretlerden hangisi Koruyucu MASKE takınız anlamı taşımaktadır?

 

       
   
 
 
 

 

 

 

 


a)                                 c)

 

 

       
   
 
 
 

 

 

 


      

b)                               d)

      

 

 

61-  Aşağıdaki işaretlerden hangisi KORUYUCU AYAKKABI GİYİNİZ anlamı taşımaktadır?

 

       
   
 

 

 

 

 


a)                               c)

 

       
 
   
 
 

 

 

 

 


b)                              d)

       

62-  Aşağıdaki işaretlerden hangisi KORUYUCU ELDİVEN GİYİNİZ anlamı taşımaktadır?

 

       
   
 

 

 

 


 

a)                              c)

    

 

 

 

b)                            d)

 

63-  Aşağıdaki işaretlerden hangisi; (KALDIRILAN YÜK ALTINDA DURMAK YASAKTIR) Anlamına gelir?

 

       
 
   
 
 

 

 

 

 

 


a)                                     c)

 

       
   
 
 

 

 

 

 


b)                                   d)

 

64-  Resimde gösterilen işaret ne anlamına gelmektedir?

       a) Eğitim merkezi

       b) Acil durumda toplanma merkezi

 c) Satın alma merkezi

       d) Kontrol merkezi

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


65-  İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)     Her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı,

b)    Temizlik ve bakımı yapılmalı

c)     Gerektiğinde yenileri ile değiştirilmeli.

d)    Kişisel Koruyucu Donanımlar 1 defaya mahsus verilmelidir.

 

 

66-  İşin bitiminde operatör makineyi nasıl bırakmalıdır?

a.     Yalnız yakıt ikmalini yapar.

b.    Suyuna ve yağına bakarak ayrılır.

c.     Yıkayıp park ederek ayrılır.

d.    Hepsi.

 

67-  Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği’nin amacı değildir?           

a)     Çalışanları Korumak

b)    Üretim Güvenliğini Sağlamak

c)     İşletme Güvenliğini Sağlamak

d)    Ciroyu artırmak

 

68-  Aşağıdakilerden hangisi; İş Kazası ve Meslek hastalıklarını önlemek için yapılan faaliyetlerden biri değildir?

a)     Mühendislik Çalışmaları

b)    Eğitim Faaliyetleri

c)     Denetim faaliyetleri

d)    Ekonomik tedbirler

 

69-  Çalışma alanının emniyetinin sağlanması için; aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır?

a)     Operatörün çalışma yerini tanıması, şartlarını öğrenmesi,          

b)    Risklerine karşı gerekli tedbirleri alabilmesi için ön çalışma yapması 

c)     İşaretçilerin kullandığı işaretlerin manaları bilinmelidir.

d)    Hepsi,

 

70-  Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâllerine ne denir?

a)     Meslek hastalığı,     

b)    Sigortalılık,       

c)     İşçi sağlığı,        

d)    İş güvenliği

 

71-  Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden biri değildir?

a)     Çalışanların eğitimi        

b)    Havalandırma

c)     Koruyucu araçlar,                      

d)    İşten ayrılma

 

72-  Aşağıdakilerden hangisi İş makinası ile çalışırken dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?