Karayolları Trafik Kanunu Md 1’de tanımlandığı üzere;

İş Makineleri: Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır. (Değişik: 17.10.1996-4199/1 md.)

Operatör;

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde İş Makinesini yaptığı iş ve özelliğine uygun emniyetli ve verimli kullanan, iş makinesinin çalışma öncesi ve çalışma sonrası kontrol bakım ve ayarlarını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Karayolları Trafik Kanunu Md 42’de tanımlandığı üzere;

İş Makinelerinin (Forklift, Loder, Greyder, Dozer, Vinç v.b.) sürücülerinin eğitimleri ve eğitimde başarılı olanların sertifikaları Milli Eğitim BakanlığıKarayolları Genel Müdürlüğü veya Makine Mühendisleri Odaları’nca, tarım sektöründe kullanılan iş makinelerinin (biçerdöver v.b.) eğitimleri ve eğitimde başarılı olanların sertifikaları ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’nca verilir. Kursların eğitim ve staj süreleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca saptanır. 

Operatörlük Belgesi;

Karayolları Trafik Kanununun 42. Maddesi gereğince İş Makinesi kullanıcıların Sahip olması gereken belgedir. 

G Sınıfı Sürücü Belgesi;

Yalnız İş Makinesi; Operatörlük Belgesine sahip ve karayolunda hareket edecek lastik tekerli makineleri kullanacak kişilerin almak zorunda olduğu “G” sınıfı sürücü belgesidir.

Ehliyetiniz varsa; Operatörlük Belgesini sürücü belgesine “G” sınıfı olarak işletebilirsiniz.

Ehliyetiniz yoksa; Operatörlük belgesi aldıktan sonra Trafik ve İlkyardım sınavına girmek şartıyla “G” sınıfı sürücü belgesi alabilirsiniz.

"G" sınıfı sürücü belgesi ile bütün İş Makinalarını kullanamazsınız. Ehliyetinizde G  Forklift gibi ibaresi yer almalıdır.