A  
   
Ability Kabiliyet, yetenek 
Abnormal Anormal, olağan dışı 
About Hakkında
Abrasion Aşınma , aşınmış kısım 
Abrasive Aşındırıcı, zımparalama/taşlama malzemesi 
Abrasiveness Aşındırıcılık
Acceleration İvmelenme, hızlanma 
Access/Access door  Giriş, servis kapısı 
Accessory Aksesuar, avadanlık 
Accident Kaza
According to  Göre
Accumulator Akümülatör
Accuracy Hassasiyet, doğruluk 
Accurate Doğru, tam 
Acid Asit
Acorn nut  Kör somun, gömme başlı somun 
Across Ortasından, içinden veya üstünden karşı tarafa geçmek 
Action Hareket
Action lamp  Ana ikaz lambası 
Activate Harekete geçirme 
Activated Hareketli, tahrik olmuş 
Activating Hareket halinde 
Activation control lever  Emniyet levyesi 
Activating memory  Hafızayı çalıştırma 
Actual Gerçek, asıl, etkili 
Actuator Hareket veren tahrik kolu 
Adaptable Uyabilir
Adapted Uydurulmuş, uygun 
Adapter (tool)  Adaptör(takım)
Add İlave etmek, eklemek 
Added İlave edilmiş, eklenmiş 
Addition İlave
Additives Katkı maddeleri 
Adequate Elverişli, yeterli 
Adhesive Yapışkan, yapıştırıcı 
Adjuster Ayarlayıcı
Adjusting shim  Ayar şimi 
Adjustment Ayarlama, düzeltme 
Adjust plate  Ayar plakası 
Advance Avans, önde olmak 
Advance timing  Avans zamanlaması 
Advantage Avantaj, üstünlük 
Aeration Havalandırma
Aftercooler Hava soğutucu 
Again Tekrar
Against Karşı, aykırı , zıt 
Aging Yıpranma
Aid Yardım, kurtarma 
Aim Amaç, gaye 
Air fuel ratio ( AFR )  Hava oran kontrol 
Air bleeding  Hava alma, hava boşaltma 
Air bubble  Hava kabarcığı 
Air cleaner  Hava temizleyici, hava filitresi 
Air conditioner  Klima
Air connector  Hava bağlantı rekoru 
Air dryer  Nem giderici 
Air flow meter  Hava akış ölçer 
Air flow sensor  Hava akış müşürü 
Air inlet heater extendet postheat cycle  Marş sonrası emme manifold takviye ısıtma sistemi 
Air leak  Hava kaçağı  
Alarm ( back up )  Alarm ( geri vites ) 
Alert Tetikte olmak, dikkatli olmak 
Alert indicator  Alarm indikatörü 
Alignment Hizalama, ayarlama 
All Hepsi, tümü 
All whell drive  Dört çeker 
Allen wrench  Allen anahtarı ( içten altı köşeli anahtar ) 
Allow İzin vermek, imkan sağlamak 
Allowance Boşluk, tolerans 
Alloy steel  Çelik alaşımı 
Almost Yaklaşık olarak, hemen hemen 
Along Boyunca, müddetince 
Alternator Alternatör
Altitude Yükseklik, irtifa 
Aluminum Aliminyum
Ambient Çevre
Ammeter Ampermetre
Amount Miktar
Amperage Amperaj
Analysis Analiz
Anchor Sabit tutucu 
Anemometer Anemometre, rüzgar ölçer 
Angle Açı
Angle gauge  Açı ölçer 
Anticreep slide  Kemer ayar kızağı 
Antifreeze Antifiriz
Anti-friction bearing  Sürtünmesiz yatak 
Anti-pivot pin  Belden kırma emniyet kilit pimi 
Anti-rust cover  Pas önleyici kaplama 
Apart Ayrı
Application Uygulama
Approve Uygun bulmak, onaylamak 
Approved Onaylı, kabul edilmiş 
Approximate Yaklaşık, takriben 
Approximately Yaklaşık olarak 
Apron Kapak, apron 
Apron bracket  Kapak şasisi 
Apron pivot  Kapak menteşesi 
Apron real tower  Apron makara kulesi 
Arc welding Ark kaynağı 
Arctic lubricant  Soğuk iklim yağı 
Area Alan, saha 
Arm Kol
Arm rest  Kol desteği , konsol 
Armature Sargı, bobin, endüvi 
Arm crowd force  Kol kopartma gücü 
Arround Etrafında
Arrangement Düzenleme
Article Parça, nesne 
Articulated Belden kırma, mafsallı 
Artculated pivot pins  Belden kırma mihver pimleri 
Allowed Müsade edilen 
Asbestos Asbest
Ashtray Küllük
Aspiration Havalandırma
Assembling Toplama, bütün hale getirme 
Assembly damage  Montaj sırasında hasar görmüş  
Assembly Grup, toplu 
Assistance Yardım
Atmosphere  Atmosfer
Atomize Zerreler ayırma, atomize 
Attachment Ataşman
Authorization  Yetki, onay verme 
Auto-deceleration system  Otomatik yavaşlatma sistemi 
Automatic Otomatik
Automatically Otomatik olarak 
Automatic Blade Control Greyder  Otomatik bıçak kontrolü 
Autoshift Otomatik vites değiştirme 
Auxiliary Yardımcı
Auxiliary controller  Yardımcı kontrol kutusu 
Auxiliary start receptacles  Motor takviye fişi 
Available Hazır, mevcut 
Average Ortalama
Awareness Farkına varma, varlığını farketme 
Axial Eksenel
Axial load  Eksenel yük 
Axial play  Eksenel boşluk 
Axle Eksen, aks, dingil 
Axle housing  Aks kovanı 
Axle oscillation bearing  Aks salıncak yatağı